DOĞALGAZ VE ELEKTRİK

Doğalgaz ve elektrik endeks okuma ve faturalandırma enerji kesme-açma ihbarname dağıtımı, kaçak ve usulsüz enerji kullanımı tespiti, sayaç sökme takma ve 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların değişimi hizmetlerini vermekteyiz.

Doğal Gaz Hizmetlerimiz

Doğalgaz endeks okuma ve faturalandırma kesme-açma ihbarname dağıtımı, kaçak ve usulsüz doğalgaz kullanımı tespiti, sayaç sökme takma ve 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların değişimi konusunda hizmet veriyoruz nasıl mı?

Endeks Okuma ve Faturalandırma Hizmetleri

Endekslerin el terminaline kaydedilerek, fatura/okuma bildirimi tanzimi ve tüketiciye bırakılması , tespit edilmiş bilgilerin Doğalgaz firma sistemlerine aktarılması, sahada okuması yapılan tüketicinin koordinatlarının alınması, ilgili tesisatın sahadaki durumuna uygun tüketici durum ve sayaç okuma kodunun basılması  işlerinin yapılmasına yönelik hükümleri kapsamaktadır.

Doğalgaz Kesme – Açma ve İhbarname Dağıtımı Hizmetleri

Endekslerin el terminaline kaydedilerek, fatura/okuma bildirimi tanzimi ve tüketiciye bırakılması tespit edilmiş bilgilerin Doğalgaz firma sistemlerine aktarılması, sahada okuması yapılan tüketicinin koordinatlarının alınması, ilgili tesisatın sahadaki durumuna uygun tüketici durum ve sayaç okuma kodunun basılması işlerinin yapılmasına yönelik hükümleri kapsamaktadır.

Kaçak ve Usulsüz Doğalgaz Kullanımı Tarama Tespit Hizmetleri

Doğalgaz firmalarının görev bölgesi içinde sözleşmeli veya sözleşmesiz ölçüm noktalarının,sayaçlı/sayaçsız doğalgaz kullanan tüm noktaların taranması, kaçak ve usulsüz doğalgaz kullananların tespiti, kaçak/usulsüz doğalgaz kullanım tutanağı düzenlenmesi gibi işlerin yapılması ile bu işlemlere ilişkin fotoğraf çekilmesi, gerekli kodların el terminali ile basılması, ve bu bilgilerin GPRS aracılığı ile elektronik ortamda Doğalgaz Firma sistemlerine aktarılması, belirlenen yükümlülüklerin tamamıdır.

Sayaç Sökme Takma ve 10 Yıllık Damga Süresini Doldurmuş Sayaçların Değişimi Hizmetleri

Doğalgaz Firmalarının görev bölgesi içinde yer alan tüketicilere ilişkin 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların sökme-takma işleri ile sayaçların değiştirilmesi/sökülmesi-takılması, mühürlenmesine yönelik hükümleri kapsamaktadır.

Elektrik Sayaç Hizmetlerimiz

Elektrik endeks okuma ve faturalandırma kesme-açma ihbarname dağıtımı, kaçak ve usulsüz enerji kullanımı tespiti, sayaç sökme takma ve 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların değişimi konusunda hizmet veriyoruz.

Endeks Okuma ve Faturalandırma Hizmetleri

Endekslerin el terminaline kaydedilerek, fatura/okuma bildirimi tanzimi ve tüketiciye bırakılması tespit edilmiş bilgilerin firma sistemlerine aktarılması, sahada okuması yapılan tüketicinin koordinatlarının alınması, ilgili tesisatın sahadaki durumuna uygun tüketici durum ve sayaç okuma kodunun basılması işlerinin yapılmasına yönelik hükümleri kapsamaktadır.

Elektrik Kesme – Açma ve İhbarname Dağıtımı Hizmetleri

Elektrik firmalarının görev bölgesi içinde tüketicilere ilişkin; Enerji Kesme, Enerji Açma, İhbarname tanzimi ve tüketiciye bırakılması, Mühürleme, Sayaç ve ölçü devreleri kontrolü, tüketicilere ilişkin bilgi güncelleme ve koordinat alınması, mühürsüz sayaçların mühürlenmesi, kaçak ve usulsüz elektrik kullananların tespiti, tüm bu işlemlerin fotoğraflanması, tüketici ve sayaç durum kodlarının basılması, klemens kapağı olmayan sayaçlara kapak takılması tüm bilgilerin elektronik ortamda GPRS aracılığı ile elektrik firma sistemlerine aktarılması ile belirlenen yükümlülüklerin tamamıdır.

Kaçak ve Usulsüz Elektrik Kullanımı Tarama Tespit Hizmetleri

Elektrik firmalarının görev bölgesi içinde sözleşmeli veya sözleşmesiz ölçüm noktalarının, sayaçlı/sayaçsız enerji kullanan tüm noktaların taranması, elektrik abonelerine ait ölçü devrelerinin kontrolü, kaçak ve usulsüz elektrik kullananların tespiti, kaçak/usulsüz elektrik kullanım tutanağı düzenlenmesi gibi işlerin yapılması ile bu işlemlere ilişkin fotoğraf çekilmesi, gerekli kodların el terminali ile basılması, klemens kapağı olmayan sayaçlara kapak takılması ve bu bilgilerin GPRS aracılığı ile elektronik ortamda Elektrik firma sistemlerine aktarılması, belirlenen yükümlülüklerin tamamıdır.

Sayaç Sökme Takma ve 10 Yıllık Damga Süresini Doldurmuş Sayaçların Değişimi Hizmetleri

Elektrik firmalarının görev bölgesi içinde tüketicilere (Serbest Tüketiciler dahil) ilişkin sayaçların takılması, ilk bağlantı anlaşması imzalayan tüketicilerin sayaçlarının takılması ve 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların sökme-takma işleri ile arızalı veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilen sayaçların değiştirilmesi / sökülmesi-takılması, mühürlenmesi, sayacı içeride işlerinin yaptırılmasına ve klemens kapağı olmayan sayaçlara kapak takılmasına yönelik hükümleri kapsamaktadır.

Milli Enerjinin ve Ekonominin Korunması

”Enerji bu gün için elimizde olan bir güç değil sahip çıkmamız için bir emanettir aslında.”
Yönetim Kurulu Başkanı
KADİR YÜKSEL

Milli Ekonomi

Her kayıp ve kaçak yani usülsüz kullanım Milli ekonomi için büyük bir kayıp olmanın yanı sıra aslında kayıp gelecek nesiller için daha büyük bir tehtit haline gelmektedir. İşte bu yüzden enerjinin doğru ve usülüne uygun olmanın yanı sıra (lüzumsüz ise söndür.) ilkesi benimsenmelidir.

Milli Enerji

Kayıp kaçak ve usulsüz kullanım aynı zamanda milli ekonominin büyük ölçüde sıkıntı yaşamasını sağlayan ciddi bir Milli gider haline gelmektedir. Bu durum Ülke ekonomisini ve enerji rezervini hızlı tüketen bir harcama yöntemidir. GELECEĞİNİZDEN ÇALMAYIN.

Gelecek Nesil

Milli ekonominin ve enerjinin korunamadığı durumlarda gelecek nesillere sadece ülke borcu ve yeni enerji kaynakları için boşa geçecek zaman anlamına gelmektedir. Bu durum kendi ülkemizi ve geleceğini sıkıntıya düşürmekten başka hiç bir faydası olmayacaktır.