Yerel Tecrübe, Sektörel Birikim, Kurumsal Yapı…

Hakkımızda

18.10.2007 tarihinde Kadir YÜKSEL tarafından kurulan şirketimiz;

Elektrik-Su-Doğalgaz sayaçlarının endeks okuması, enerji kesme & açma, elektrik sayaç değişimi ve çeşitli personel temini işlerini yapmaktadır.

Pazardaki rekabetçi konumu güçlendirmek ve bunu sürekli kılmak için süreç ve sistemlerin sürekli olarak geliştirilmesi ve bulunduğu bölgede sistemi kurarak buna uygun insan kaynağı oluşturmak şirketimizin ana hedefleri arasındadır.

Hizmet sektöründe kalitenin önemini savunan şirketimiz sağlam temellere sahip yüksek rekabet gücüne erişebilmesi için Ulusal Kalite Hareketi’ne 2012 yılında katılmış olup kalitesinin sürekli zenginleştirilmesi yükseltilmesi ve yenilenmesini amaçlamıştır.

Misyonumuz&Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Şirketimiz hizmet sunumu konusunda gelecekte olabilecek değişimleri görerek ve rekabet gücünü arttırarak hizmetinde bulunduğu Kurum ve Kuruluşların hak ettiği, ülkemize yakışır nitelikli, çağdaş ve teknolojik hizmeti üretmeyi misyon edinmiştir. Yönetmelik ve kanunlarda belirtilen sınırlar çerçevesinde kaliteli, güvenilir ve düşük maliyetli hizmetler sunmayı misyon edinen şirketimiz, kalite yönetimi ve iş güvenliği çalışmalarını kuruluş tarihinden itibaren teknoloji ve sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek yürütmüştür. Doğru yatırımı, doğru zamanda ve uygun şartlarda gerçekleştirerek deneyimli ve uzman personelimizi maksimum verim alabileceğimiz alanlarda değerlendiriyor olmanın başarımızın anahtarı olduğunun bilinci ile sektörde lider olarak kalma hedefi ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

 

VİZYONUMUZ

Şirketimiz her gün bir önceki günden daha tecrübeli olduğunun bilinci ile hareket ederek kendisinden beklenenin daha çok üstünde kalite ve güvencede hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Bunun yanı sıra vermiş olduğumuz hizmetteki kalite ve verimliliği düşürmeden, bir önceki yıldan en az % 20 oranla daha fazla ihaleye iştirak etmek ve katılımcısı olunan bu ihalelerin % 80’inde ilk 3 firma arasında olmak hedeflerimiz arasındadır. Kalite fiyat ve hizmet sunum şekli itibari ile rekabet üstünlüğü sağlamak, makine sayısını çoğaltmak genel ürün ve hizmet türlerini geniş Pazar ve müşteri gruplarına sunmak müşteri odaklı pazarlama taktikleri geliştirmek planı uygulamak kontrol ve revize etmek , hizmette yüksek kalitenin eğitimle sağlanacağının bilinci ile her personelimize yılda 60 saat olan eğitim süresini en az 80 saate çıkarmak hedeflerimiz arasındadır.

Politikamız

AY-KA Doğalgaz Enerji Gıda Turizm Sofra ve Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz entegre yönetim politikamız ile yasal gerekler doğrultusunda hareket ederek 08.06.2009 tarihinde merkez Çorum’da kurulan firmamız müşteri memnuniyeti odaklı, kalite ve güvencede öncü ve sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

 

Bu amaç doğrultusunda;
. Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
. Sağlık, güvenlik ve çevre konularında yakın tesisler ve yerel yönetimler ile oluşturulabilecek iş birliğini arttırmayı,
. Nitelikli, çağdaş ve teknolojik gelişmeleri takip ederek müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdürmeyi,
. Acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
. Çalışanlarımızın ISO 9001 – OHSAS standartları baz alınıp göz önünde bulundurularak yapılan tüm faaliyetlere katılımı ile uygulamayı ve sürekli olarak geliştirmeyi amaç edindiğimizi, entegre yönetim politikamızı bu bağlamda oluşturduğumuzu bilginize sunuyoruz.

 

Kadir YÜKSEL

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Yasal Mevzuat ve İSG Şartlarına Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde Tüm Çalışanları ve Çalışan Temsilcileriyle Beraber İnsan Sağlığını Korunmak,
Sunduğumuz hizmetlerimiz Kapsamında Tehlikeleri Kaynağında Önleyerek Riskleri Bertaraf Etmek,
Alınacak Eğitimler İle İSG Şartlarında Sürekli İyileştirmeler Yaparak Minimum Risklerle Çalışmaktır.

Kalite Belgelerimiz

Tüm tecrübe, birikim ve emeklerimizi bir standart haline getirip sizler için daha iyi hizmet vermeye kendimizi adamış bulunmaktayız.